"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

Aktualności

Złoty wykład historyczny

Lis 15 2017

zloto

Program edukacyjny 2017/2018

Lis 11 2017

Program edukacyjny 2017/2018

Lis 11 2017

 

LP.

I semestr 2017/2018

Tytuł wykładu, warsztatów, zajęć

Prowadzący

uwagi

 

04.10.

2017

Bezpieczeństwo seniora – wykład inauguracyjny

mec. Wojciech Nalepa -Federacja UTW NS

 

 

5.10.2017

Przeciwdziałanie przemcy w rodzinie

K. Łojko, J. Dudek-OPS

 

 

12.10.

2017

Historia i geografia na pograniczu polsko-czeskim w okolicy Głuchołaz i Jesenika

dr P. Szymkowicz

 

 

19.10.

2017

Walory doliny Białej Głuchołaskiej

dr P. Szymkowicz

 

 

26.10.

2017

Dzieje księstwa nyskiego i jego pamiątki po polskiej i czeskiej stronie granicy

dr P. Szymkowicz

 

 

27.10.

2017

Kresy-utracone dziedzictwo Rzeczpospolitej

Leszek Krzyżanowski

 

 

30.10.

2017

Facebook, twiter, you toube -sposób na walk,e z cyfrowym wykluczeniem

dr Bartłomiej Machnik

 

 

06.11.

2017

Warsztaty literackie

 

 

 

08.11.

2017

Historia Miasta Głucholazy

dr. P. Szymkowicz

 

 

13,11.

2017

Sto lat niepodległości

Lektor W. Putowski

 

 

14.11.

2017

Spotkanie z psychologiem i animatorem

W ramach projektu „Parasol'

 

 

16.11.

2017

Rozwój górnictwa po polskiej i czeskiej stronie granicy

dr P. Szymkowicz

 

 

20.11.

2017

Rola i znaczenie protokołu dyplomatycznego

Wykładowca M. Ociepa

 

 

21.11.

2017

Miejscowości uzdrowiskowe po polskiej i czeskiej stronie granicy

Dr Paweł Szymkowic

 

 

25.11.

2017

Wycieczka do Muzeum w Zlatych Horach

Prow. dr P. Szymkowicz

 

 

27.11.

2017

Warsztaty komunikacji interpersonalnej

Dr A. Franczyk

 

Projekty realizowane na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w I semestrze 2017/2018

Lis 09 2017
  1. Żaden człowiek nie jest na tyle bogaty, aby nie potrzebował sąsiada - projekt własny współfinansowany z budżetu Gminy Głuchołazy

     

  2. Naukowy rozwój seniora – projekt MSWiN realizowany w ramach programu ASSOS przez Fundację Collegium Nobilium Opoliense

     

  3. Panel dla seniora – projekt realizowany przez Nyską Spółdzielnię „Parasol'. 

List z Korfantowa

Lis 07 2017

Otrzymalismy list z zaproszeniem od naszych koleżanek i kolegów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Korfantowie.

 Dzień dobry!

18.11.2017r. organizujemy  II  HALOWĄ  SPARTAKIADĘ SPORTOWĄ SENIORÓW, w której udział wezmą przedstawiciele 7 UTW, grupa emerytów i grupa dzieci. Zawody odbędą się w hali sportowej przy Szkole podstawowej nr 2 w Korfantowie. Początek dobrej zabawy zaplanowaliśmy na godz. 10. Bardzo serdecznie zapraszamy 5-osobową reprezentację Waszego UTW.Mam nadzieję, że zaszczycicie nas swoją obecnością.  Bardzo proszę o podanie danych 5 osobowej drużyny do dnia 31.10.2017.Pozdrawiam   bardzMałgorzata Wiśniewska.

Dziękujemy za zaproszenie. Skorzystamy. Przyjedziemy 10 osobową grupą - 5 zawodników i 5 kibiców. Spoko

 

Andrzejki w UTW

Lis 07 2017

Na 28 listopada zaplanowalismy zabawę andrzejkową. Odbędzie się ona w restauracji Zacisze. Początek godz. 17;00. Będzie to spotkanie składkowe, a o szczegółach informuje nasza koleżanka  Elżbieta Stanowska.senior citizen 1

Zaproszenie na konferencję do Prudnika

Lis 07 2017

KOnferencja UTW w Prudniku

11 listopada 2017 w Głuchołazach i w Jeseniku

Lis 07 2017

Jak co roku delegacje słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku złożą kwiaty pod pomnikami w Głuchołazach i w Jeseniku. Program obchodów w naszym mieście publikujemy poniżej. Udziałem UTW w obchodach w Jeseniku zajmuje się kol. Anna Spałek.

11 listopada 2017

Wykład historyczny

Lis 07 2017

wyklad 8.11

Wiek to nie powód, aby się zestarzeć

Lis 04 2017

    To jeden z wielu argumentów skłaniających seniorów do uczestnictwa w projektach proponowanych przez uniwersytety trzeciego wieku na całym świecie.

   Pierwszy taki uniwersytet został założony we Francji w 1972 roku i działał przy uniwersytecie w Tuluzie. Jego twórcą był Pierre Vellas – profesor prawa i nauk społecznych.

   Znane są dwa modele uniwersytetów trzeciego wieku. Model francuski, w którym uniwersytety trzeciego wieku są związane z ośrodkami akademickimi lub innymi ośrodkami oświaty dorosłych. Cechuje je wysoki poziom działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej. Drugi model – brytyjski – jest oparty na samokształceniu i samopomocy seniorów, bez wsparcia ze strony uczelni wyższych. Model ten jest oparty na wzajemnej pomocy słuchaczy. Seniorzy sami organizują zajęcia, wykorzystując własną wiedzę i wykształcenie. Nie ma w nim podziału na studentów i wykładowców. Dużą wagę przywiązuje się do kształcenia eksperymentalnego i grupowego. Placówki te nie mają wsparcia ze strony wyższych uczelni. Ich założycielem może być każdy. Funkcjonują one w małych miejscowościach. Oferta edukacyjna jest różnorodna, począwszy od poważnych wykładów naukowych a skończywszy na zajęciach praktycznych. Uniwersytety te spełniają oprócz funkcji poznawczych również integracyjne i terapeutyczne. W zajęciach, jak wynika z badań statystycznych, uczestniczą głównie kobiety będące na emeryturze, wywodzące się z grupy średniej, posiadające wykształcenie średnie lub wyższe. Zajęcia odbywają się w wynajętych salach, ale także w prywatnych domach swoich słuchaczy. Odnośnie poziomu wykształcenia czy wieku słuchaczy uniwersytety te nie stawiają formalnych wymagań. Polska była trzecim krajem, po Francji i Belgii, w którym przyjął się i rozwinął ruch uniwersytetów trzeciego wieku. Pierwsza taka placówka powstała już w 1975 roku. Założycielką była prof. dr Halina Szwarc. www.fpnp.pl/pdf/raport_uniwersytet_trzeciego_wieku.pdf

   Nasz UTW mieści się na pograniczu tych dwóch modeli. Mamy wsparcie wyższej uczelni (PWZ w Nysie), ale spełniamy również funkcje integracyjne i terapeutyczne...Przykładem tego jest opublikowany niżej plan zajęć na listopad. Znajdziemy w nim 4 poważne wykłady naukowe, lekcje języka, spotkania terapeutyczne, a w tzw. stałych zajęciach- gimnastykę, elementy karate, brydż, warsztaty komputerpwe itp. W listopadzie też będziemy uczestniczyć w obchodach Święta Niepodległości 11.11.2017. Jedna z grup naszych słuchaczy złoży kwiaty pod głuchołaskim pomnikiem, druga będzie zapewne uczestniczyć w dorocznym rajdzie niepodległościowym do Jesenika, gdzie złoży kwiaty pod polskim pomnikiem na Graffenbergu.W listopadzie możemy również liczyć, że zabawimy się, jak co roku na spotkaniu andrzejkowym.

   Zbierajmy więc siły, aby temu gigantycznemu listopadowemu zadaniu sprostać i udowodnić, że w naszym wieku można jeszcze wiele zrobić!!!

Do zobaczenia na wykładach i innych spotkaniach.

Wykaz stałych cotygodniowych spotkań znajduje się w zakładce ZAJĘCIA

 

Opublikowała BM.