"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

Aktualności

Program 'czeskich' wykładów

Paź 14 2017
W ramach jesiennego projektu wykładów z tematyki historii i geografii  naszego pogranicza planowane są jeszcze nastęujące tematy :
 

12 X – (geografia i historia) – Historia i geografia na pograniczu polsko-czeskim w okolicy Głuchołaz i Jesenika

19 X – (historia) – Walory doliny Białej Głuchołaskiej

26 X – (historia) Dzieje księstwa nyskiego i jego pamiątki po polskiej i czeskiej stronie granicy

8 XI - (historia)  Historia miasta Głuchołazy

9 XI – (geografia) W jakich górach położone są Głuchołazy

16 XI – (historia) Rozwój górnictwa złota po polskiej i czeskiej stronie granicy

23 XI – (historia) Miejscowości uzdrowiskowe po polskiej i czeskiej stronie granicy.

 

Wykłady poprowadzi dr Paweł Szymkowicz

Opublikowała B. Morajko

 

Senior przy komputerze

Paź 13 2017

Nawet po osiemdziesiątce będziemy korzystać z internetu.

 

Zapraszamy więc na kurs komputerowy. Szczegóły poniżej.

Senior przy komputerze

Paź 13 2017

Seniorzy przy komputerze copy copy

 

Nawet po osiemdziesiątce będziemy korzystać z internetu.

 

Zapraszamy więc na kurs komputerowy. 

Jedziemy do Opolskiej Filharmonii

Paź 11 2017

W piątek, 13 października br. jedziemy do Opolskiej Filharmonii na spektakl pn. 

MUSIC OF THE NIGHT - MULTIMEDIALNE WIDOWISKO Z MUZYKĄ NA ŻYWO

Wykonawcy:

Orkiestra Symfoniczna i Chór Żeński Filharmonii Opolskiej
Przemysław Neumann – dyrygent
Izabela Polakowska-Rybska - kierownictwo artystyczne chóru
Malwina Kotz, Karol Wójcicki – prowadzenie koncert

W programie wyjazdu zaplanowano także zwiedzanie Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

Autokar  do Opola wyjedzie o godz.13:00 z parkingu przy ul. Moniuszki. Prosimy o punktualne przybycie.

Organizator wyjazdu 
Fundacja  Collegium Nobilium Opoliense w ramach Programu MNiSW pt Wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
 
Opublikowała B. Morajko
 

Wykład historyczno-geograficzny

Paź 11 2017

wyklad historyczno geograficzny

Plan na październik 2017

Paź 11 2017

plan na pazdziernik

 

 

 

Zaproszenie na kurs komputerowy

Paź 11 2017

kurs komputerowy senior

 

 

Zaczynamy po czesku...

Paź 11 2017

Siedemnaścioro słuchaczy naszego UTW wzięło udział w pierwszej lekcji j. czeskiego. Zajęcia prowadziła mgr Anna Szafirska, ucząca na tego języka w głuchołaskich szkołach.Cotygodniowe lekcje, prowadzone w ramach projektu „Żaden człowiek nie jest na tyle bogaty, aby nie potrzebował sąsiada”, potrwają do grudnia br.. Projekt jest dofinansowany z budżetu Gminy Głuchołazy i przewiduje oprócz nauki języka, wycieczkę do Czech, cykl wykładów historyczno - geograficznych oraz spotkania integracyjne z zaprzyjaźnionymi seniorami z Jesenika, Mikulovic, Zlatych Hor.

Kolejne spotkanie w ramach projektu zaplanowano na 12.10.2017r. Będzie to wykład dra Pawła Szymkowicza na temat historii Czech. B.

Zaproszenie

Sie 29 2017

ZAPROSZENIE

na Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

im. Marii Bilwin w Głuchołazach

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Marii Bilwin w Głuchołazach

serdecznie zaprasza na

Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków,

które odbędzie się

18 września o godz. 1600

w Galerii Centrum Kultury

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad

2.    Wybór prezydium NOZC /przewodniczącego, sekretarza, członka/ oraz Komisji Skrutacyjnej

3.    Wybory uzupełniające członka Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

4.    Wolne wnioski

5.    Podjęcie uchwał

 

6.    Zakończenie obrad

Zaproszenie

Cze 21 2017

Zakończenie roku akademickiego odbędzie się w dniu 29.06.2017 o godzinie 16.00 w "Skowronku".

Zapraszmy wszystkich słuchaczy.

Zarząd