"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

 

SPOTKANIE

 

"TEATR PRZY KAWIE"

 

W dniu 26 stycznia 2017 r

 

odwołane