"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

                              

                                                                                         

                                                                                        zapraszamy

na wykład pt.

" ZDROWA ŻYWNOŚĆ"

 

Prowadzący: 

 

Dr n. med. Rafał Żółtowski

 

31.01.2017 (wtorek)

godz. 16 00  sala UTW