"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

         

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs na wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Do MNiSW trafiło 85 ofert, spośród których wybrano 16 najlepszych. Łączna kwota dofinansowania wyniesie blisko 4 mln zł. 

Nasz Uniwersytet znalazł się w grupie opolskich UTW, którą do konkursu zgłosiła  Fundacja Collegium Nobilium Opoliense (Uniwersytet Opolski), laureat ministerialnego konkursu.  Fundacja będzie z nami realizowała projekt pn. Naukowy rozwój seniora  w formie  cyklu wykładów i warsztatów. Początek – marzec 2017.

Konkurs został ogłoszony po raz pierwszy w ramach tzw. Strategii Gowina, której jednym z filarów jest społeczna odpowiedzialność nauki. Celem programu jest wsparcie istniejących UTW lub umożliwienie założenia zupełnie nowych ośrodków.