"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

       

          Ministerstwo Nauki

         i Szkolnictwa Wyższego

 

 

 Zapraszamy na wykład

pt." Czy dobrzy ludzie mogą być

szczęśliwi "

  

  który odbędzie się

13 marca o godz. 16:30

w siedzibie UTW

 

 

Żródło finansowania

                  Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą

                                                         "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku"

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłaszamy zapisy na warsztaty samoobrony,

które odbędą się w marcu 2017

Ilość miejsc ograniczona

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------