"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

Zapraszamy na kolejny wykład i warsztaty

pt. "SENIOR TRENDY c.d."

prowadzący: dr.inż. Piotr Bernat

04.04.2017r (wtorek)

godz.16:00 sala UTW

 

Przypominamy, że słuchacze UTW powinni

uczestniczyć we wszystkich wykładach.