"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

Zakończenie roku akademickiego odbędzie się w dniu 29.06.2017 o godzinie 16.00 w "Skowronku".

Zapraszmy wszystkich słuchaczy.

Zarząd