"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

ZAPROSZENIE

na Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

im. Marii Bilwin w Głuchołazach

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Marii Bilwin w Głuchołazach

serdecznie zaprasza na

Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków,

które odbędzie się

18 września o godz. 1600

w Galerii Centrum Kultury

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad

2.    Wybór prezydium NOZC /przewodniczącego, sekretarza, członka/ oraz Komisji Skrutacyjnej

3.    Wybory uzupełniające członka Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

4.    Wolne wnioski

5.    Podjęcie uchwał

 

6.    Zakończenie obrad