"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

Seniorzy przy komputerze copy copy

 

Nawet po osiemdziesiątce będziemy korzystać z internetu.

 

Zapraszamy więc na kurs komputerowy.