"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

Dzisiejszy (poniedziałek 16.09. 2017r.) wykład pt. "Kresy utracone - dziedzictwo Rzeczpospolitej" odwołany Smutny. O nowym terminie powiadomimy. 

opublikowała B. Morajko