"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

27 października 2017r. przeprowadzony zostanie zaległy wykład  "Kresy - utracone dziedzictwo Rzczpospolitej".Prowadzący  Leszek Krzyżanowski, wykładowca Uniwersytetu Opolskiego. Początek godz. 16;00, sala UTW. Zapraszamy.