"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

16 19.2017 r.Uczestniczylimy w ciekawych warsztatach bonzai. Zajęcia prowadziła Jolanta Matusiak -Czysty.

W części wykładowej wysłuchaliśmy historii ogrodów starożytnych oraz informacji o ogrodach angielskich, francuskich i japońskich.

W celu przeprowdzenia warsztów prowadząca przywiozła 30 iglaków, korę i inne akcesoria niezbędne do wykonania bonzai. Każdy z uczestników wykonał po 2-3 drzewka, które zabrał do domu.