"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

    To jeden z wielu argumentów skłaniających seniorów do uczestnictwa w projektach proponowanych przez uniwersytety trzeciego wieku na całym świecie.

   Pierwszy taki uniwersytet został założony we Francji w 1972 roku i działał przy uniwersytecie w Tuluzie. Jego twórcą był Pierre Vellas – profesor prawa i nauk społecznych.

   Znane są dwa modele uniwersytetów trzeciego wieku. Model francuski, w którym uniwersytety trzeciego wieku są związane z ośrodkami akademickimi lub innymi ośrodkami oświaty dorosłych. Cechuje je wysoki poziom działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej. Drugi model – brytyjski – jest oparty na samokształceniu i samopomocy seniorów, bez wsparcia ze strony uczelni wyższych. Model ten jest oparty na wzajemnej pomocy słuchaczy. Seniorzy sami organizują zajęcia, wykorzystując własną wiedzę i wykształcenie. Nie ma w nim podziału na studentów i wykładowców. Dużą wagę przywiązuje się do kształcenia eksperymentalnego i grupowego. Placówki te nie mają wsparcia ze strony wyższych uczelni. Ich założycielem może być każdy. Funkcjonują one w małych miejscowościach. Oferta edukacyjna jest różnorodna, począwszy od poważnych wykładów naukowych a skończywszy na zajęciach praktycznych. Uniwersytety te spełniają oprócz funkcji poznawczych również integracyjne i terapeutyczne. W zajęciach, jak wynika z badań statystycznych, uczestniczą głównie kobiety będące na emeryturze, wywodzące się z grupy średniej, posiadające wykształcenie średnie lub wyższe. Zajęcia odbywają się w wynajętych salach, ale także w prywatnych domach swoich słuchaczy. Odnośnie poziomu wykształcenia czy wieku słuchaczy uniwersytety te nie stawiają formalnych wymagań. Polska była trzecim krajem, po Francji i Belgii, w którym przyjął się i rozwinął ruch uniwersytetów trzeciego wieku. Pierwsza taka placówka powstała już w 1975 roku. Założycielką była prof. dr Halina Szwarc. www.fpnp.pl/pdf/raport_uniwersytet_trzeciego_wieku.pdf

   Nasz UTW mieści się na pograniczu tych dwóch modeli. Mamy wsparcie wyższej uczelni (PWZ w Nysie), ale spełniamy również funkcje integracyjne i terapeutyczne...Przykładem tego jest opublikowany niżej plan zajęć na listopad. Znajdziemy w nim 4 poważne wykłady naukowe, lekcje języka, spotkania terapeutyczne, a w tzw. stałych zajęciach- gimnastykę, elementy karate, brydż, warsztaty komputerpwe itp. W listopadzie też będziemy uczestniczyć w obchodach Święta Niepodległości 11.11.2017. Jedna z grup naszych słuchaczy złoży kwiaty pod głuchołaskim pomnikiem, druga będzie zapewne uczestniczyć w dorocznym rajdzie niepodległościowym do Jesenika, gdzie złoży kwiaty pod polskim pomnikiem na Graffenbergu.W listopadzie możemy również liczyć, że zabawimy się, jak co roku na spotkaniu andrzejkowym.

   Zbierajmy więc siły, aby temu gigantycznemu listopadowemu zadaniu sprostać i udowodnić, że w naszym wieku można jeszcze wiele zrobić!!!

Do zobaczenia na wykładach i innych spotkaniach.

Wykaz stałych cotygodniowych spotkań znajduje się w zakładce ZAJĘCIA

 

Opublikowała BM.