"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

Jak co roku delegacje słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku złożą kwiaty pod pomnikami w Głuchołazach i w Jeseniku. Program obchodów w naszym mieście publikujemy poniżej. Udziałem UTW w obchodach w Jeseniku zajmuje się kol. Anna Spałek.

11 listopada 2017