"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

 konf. w Op.3

21 listopada 30 osobowa grupa naszych słuchaczy brała udział w uroczystym zakończeniu projektu pn. Naukowy Rozwój Seniora przygotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zadanie realizowała opolska Fundacja Collegium Nobilium Opoliense. Projekt realizowany był w Uniwersytetach Trzeciego Wieku naszego kraju w tym Opolszczyzny  i trwał od wiosny do jesieni br. Uczestnicy brali udział w wykładach, warsztatach i wycieczkach edukacyjnych. Łącznie w różnych formach działań wzięło udział ponad 300 studentów naszego UTW. Podczas uroczystego zakończenia projektu organizatorzy wręczyli podziękowania słuchaczom opolskich utw, którzy  zaangażowani byli w realizację zadania. Wyróżnienia otrzymali także nasi słuchacze; J. Gawlik, B. Włosek, E. Stanowska, B. Szeląg, M. Kowalczyk

konferencja w opolu 2