"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

 Adwentowe spotkanie z księdzem Jarosławem odbędzie się   12.12.2017 – godz. 1700 /siedziba UTW/