"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

W dniu dzisiejszym tj. 11.04.2019 r. pożegnaliśmy naszą Koleżankę Panią Wiktorię Otrembę. Zmarła pochowana została na cmentarzu w Nysie.

Wszyscy zachowamy w pamięci prowadzone przez Panią Wiktorię zajęcia warsztatowe z cyklu "Work Shop".

Przesyłamy wyrazy żalu i współczucia.

Zarząd UTW