"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

Spokojnych, pogodnych i spędzonych w gronie rodzinnym Świąt Wielkanocnych życzy

Zarząd UTW

 

thGOLAT9FP