"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

Zgodnie z wcześniejszą informacją w dniu 14.05.2019 r. odbyło się Ogólne Zebranie Członków naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Marii Bilwin w Głuchołazach. W zebraniu uczestniczyli także zaproszeni goście w osobach:

  • Pan Edward Szupryczyński - Burmistrz Głuchołaz;
  • Pani Beata Puzia - Przewodnicząca Rady Naukowo-Programowej;
  • Pani Alicja Płowaś-Stadnik - Członek Rady Naukowo-Programowej;
  • Pan Jan Ćwiek - Dyrektor Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach.

 

Podczas zebrania Pani Prezes Uniwersytetu Jolanta Gawlik przedstawiła Sprawozdanie Finansowe i Merytoryczne Stowarzyszenia za 2018 rok. Uczestnicy Ogólnego Zebrania Członków podjęli uchwałę zatwierdzającą powyżse Sprawozdania oraz udzielili absolutorium Zarządowi za 2018 rok. Następnie Pani Prees złożyła podziękowania Dyrektorowi Panu Janowi Ćwiekowi oraz pracownikom Centrum Kultury za dotychczasową bardzo dobrą współpracę w przygotowywaniu i realizowaniu różnych imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.

Pan Burmistrz oraz Pani Beata Puzia podziękowali za pracę i świetne wyniki Zarządowi UTW.

W ostatnich słowach zamykających zebranie Pani Prezes przytoczyła cytat stanowiący motto pracy Zarządu; "najcenniejszy podarek jaki można dostać i dać drugiemu człowiekowi, to własny czas".

Zarząd bardzo dziękuje za liczne uczestnictwo w Zebraniu.

60362477 321853295158913 8037806285422329856 n60362477 321853295158913 8037806285422329856 n60362477 321853295158913 8037806285422329856 n