"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

 

 

OGŁOSZENIE !!

 

Słuchaczy UTW zainteresowanych gimnastyką  informujemy, że nastąpiła zmiana godziny zajęć :

w każdy piątek o godzinie 11.00

 

Zarząd UTW