"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

 

UWAGA!!!

W związku z obostrzeniami w „strefie czerwonej”, zawieszamy do odwołania gimnastykę zarówno w liceum jak i w szkole nr 3

 

Zarząd UTW