"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

 

Żegnamy ze smutkiem i ogromnym żalem Pana Witolda Puchalskiego serdecznego kolegę, członka Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Marii Bilwin w Głuchołazach.

Przesyłamy wyrazy współczucia  bliskim i przyjaciołom

Członkowie i Zarząd UTW

 

Znicz w ksztalcie serca