"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

 

Droga Jasiu.....

Wiadomość o śmirci Twojego męża wstrząsnęła nami, trudno pogodzić się z tak wielką stratą.

Prosimy przyjmij od nas kondolencje i wyrazy najszczerszego  żalu i współczucia ...

 

koleżaniki i koledzy z UTW w Głuchołazach

 

wieniec