"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

 

 

Informujemy, że wyjazd na  jednodniową wycieczkęw do Pieskowej Skały i do Ogrodzieńca w dniu 15.09.2021 r. będzie miał miejsce z parkingu przy GOSiR ul. Wyszyńskiego godzina 5.30.

 

Zarząd UTW