"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

 

 

Przekazujemy wyrazy współczucia i łączymy się w smutku i żałobie z naszymi kolegami, Państwem Elżbietą i Stanisławem Guzik, z powodu śmierci mamy.

 

Zarząd i członkowie UTW

znicz potrojny