"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

 

 

Infirmujemy, że nastąpiła z naszej strony pomyłka, odnośnie przekazanych poniżej kondolencji Państwu Elżbiecie i Stanisławowi Guzik. Pomyłkę spowodowała zbieżność nazwiska, nie mająca związku z naszymi kolegami.  

Za zaistniałą sytuację PRZEPRASZAMY PAŃSTWA GUZIK.