"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

 

Dnia 07.12.2021r. W Centrum Kultury im. Orderu Uśmiechu w Głuchołazach odbyła się X Jubileuszowa Konferencja Popularnonaukowa  - Seniorzy Polsko - Czeskiego Pogranicza, zorganizowana przez Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Marii Bilwin w Głuchołazach, pod patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Nysie oraz Burmistrza Głuchołaz Pana Edwarda Szupryczyńskiego i Przewodniczącą RNP – Panią mgr Beatę Puzia Konferencja Była współfinansowana przez Urząd Gminy w Głuchołazach. Tematem Spotkania była : "Trudna droga do wolności".

Przybyłych gości przywitała Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuchołazach Pani Jolanta Gawlik, w osobach:

- Burmistrza Głuchołaz Pana mgr Edwarda Szupryczyńskiego;

- Pełnomocnika Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej do współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku Pana dr Piotra Bernata;

- Przedstawiciela Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Panią Iwonę Podpora;

- Naczelnika Wydziału Promocji Pana Bartosza Bukała;

- Przewodniczącego Rady Miejskiej Seniorów Pana Zdzisława Matyjasik;

- Dyrektora Centrum Kultury Pana mgr Jana Ćwiek

- Dyrektora Centrum Usług Socjalnych w Jeseniku Pana inż, Jana Rotter, 

- Senatora okręgu Jesenik- Szumperk -  Pana mgr Mirosława Adamek,

 - Przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Nysy, Prudnika, Niemodlina,    Nowej Rudy, Paczkowa, Łambinowic, Złotego Stoku; 

 - Przedstawicieli seniorów z Czech i Głuchołaz. 

Ze względu na obostrzenia pandemiczne, konferencja była dostępna także w sieci, z której korzystały niektóre zaprzyjaźnione Uniwersytety.

Otwarcia Konferencji dokonał Pan dr Piotr Bernat. W swoim wystąpieniu poruszył współpracę polsko-czeską w ujęciu historycznym.

Następnie głos zabrał Pan Jan Rotter, prezentując współpracę polsko-czeską w ujęciu instytucjonalnym.

Wśród zaproszonych gości byli prelegenci, którzy w swoich wystąpieniach poruszali tematy związane z dążeniem do wolności.

Prelegent z Czech, Pan mgr Kvetoslaw Growka,  poruszył temat historii Czech, na przełomie ostatnich dziesięcioleci.

Przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Nowej Rudy, podzielił się z zebranymi, swoimi przeżyciami w stanie wojennym.

Głos zabrał również przedstawiciel naszego Uniwersytetu z Głuchołaz, który przedstawił temat „Ukształtowanie granicy państwowej na Śląsku Cieszyńskim, Spiszu i Orawie”.

Natomiast przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Nysy, przedstawił, jak przebiegała granica państwowa między Rzeczpospolitą Polską i Królestwem Rumunii w latach 1921-1939.

Wystąpił również wykładowca Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu , który przedstawił współpracę Polsko – Czeską w latach 2002 – 2017 na przykładzie uczelni z Nowej Rudy, Nysy i Legnicy.

Podsumowując konferencję, stwierdzono, aby w przyszłości na spotkania o takich tematach zapraszać młodzież. 

DSC 0128

DSC 0197 1