"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

 

 

W związku z kolejną falą pandemii COVIDU  i ograniczeniami wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia informujemy, iż wykłady i spotkanie świąteczne są odwołane.

 

Zarząd UTW