"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

 

Informujey, że  wszystkie zajęcia za wyjątkiem gimnastyki, zostają odwołane do końca lutego 2022 r. 

 

 

Zarząd UTW