"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

 

 

Wyrazy współczucia i głębokiego smutku dla  Pani Henryki Bąk, z powodu śmierci przyjaciela, przekazują

koleżanki i koledzy z UTW w Głuchołazach .

 

czarna roza