"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

 

 

UWAGA !!

 

W dniu 04.04.2022 r. o godzinie 16.00 w sali Uniwesytetu Trzeciego Wieku w Głuchołazach, odbędzie się spotkanie  z przedstawicielem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Głuchołazach, na temat :

"Gospodarka Odpadami ".

 

ZAPRASZAMY !!

Zarząd UTW