"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

 

 

Uchwała nr 5/04/Z/2022

Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu

Trzeciego Wieku im. M.Bilwin w Głuchołazach

z dnia 26.04..2022 r

 

W sprawie: ukonstytuowania się nowo wybranego Zarządu.

1. Zebrani w dniu 26.04.2022 o godz. 18-19 członkowie Zarządu działając w oparciu o par.26 ust.4 oraz par.21 ust.4 Statutu podjęli uchwałę o wyborze prezesa, z-cy prezesa, skarbnika i sekretarza.

Spośród siedmiu członków Zarządu wybranych na OZC w dn. 26.04.2022

 

 

Żurek Lilla - prezes

 

Włosek Barbara - z-ca prezesa

Machowska Jolanta - skarbnika

Szeląg Barbara - sekretarza

Guzik Elżbieta - członek

Hutek Teresa - członek

Pruszyńska Anna - członek

2. Uchwałę podjęto jednogłośnie

prezes Zarządu