"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

logo utw

09.06. 2016 10;00 – Spotkanie seniorów pogranicza „Każdy wiek ma swoje chwile”

21.06.2016 15;00 -   Sportowe popołudnie w Klubie Seniora Zlate Hory

25.06.2016 10;00 -   Spartakiada Seniorów w Nysie

30.06.2016 14;30  -  Ośrodek Caritas „Skowronek”

Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia wg porządku:

1.     Otwarcie obrad

2.     Wybór Prezydium NPZC (Przewodniczącego, sekretarza, członka) i Komisji Skrutacyjnej

3.     Podjęcie uchwały o zmianach w statucie

4.     Zakończenie obrad

30.06.2016 15;00  -   Ośrodek Caritas „Skowronek”

Zakończenie roku akademickiego

1.     Rozdanie dyplomów i podziękowań

 

2.     Gry i zabawy przy muzyce

Ponadto zajęcia stałe wg harmonogramu (do końca roku akad.)

10:30  Wyjazdy na basen w każdą środę

15:00   Muzykoterapia w każdą środę, sala UTW

16:00  Język niemiecki  w każdą środę, sala UTW

15:00  Spacer z kijkami w każdy wtorek i piątek

11:00  gimnastyka sala LO w każdy poniedziałek

O ewentualnych imprezach wakacyjnych poinformujemy osobno.

 

Przerwa wakacyjna 01.07 2016 do 01.10. 2016. Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 06.10 2016

 

Uwaga! Zarząd może wprowadzić zmiany w przedstawionym harmonogramie z wcześniejszym uprzedzeniem słuchaczy.