"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

  logo utw Po rocznych zmaganiach i dość ciężkiej pracy udało nam się uzyskać certyfikat ‘Profesjonalny UTW –Certyfikat Srebrny’. Znaleźliśmy się w gronie najlepiej zorganizowanych i funkcjonujących Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.

Proces certyfikacji nie był łatwy. Musieliśmy osiągnąć wiele wysokich strandardów: formalno-prawne, merytoryczne, organizacyjne i współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Obowiązywało nas też osiągnięcie odpowiedniego poziomu w zakresie prowadzenia polityki finansowej stowarzyszenia

 Wszystko to oceniała Komisja Certyfikacyjna w składzie:

 Prof.dr hab. Zdzisława Zaclona- Przewodnicząca

 Mec. Daniel Jachimowicz – Wiceprzewodniczący

 Mec. Wojciech Nalepa – Sekretarz

 Mamy nadzieję, „że wdrożenie i stosowanie standardów przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy, profesjonalizmu działań oraz podniesienia jakości oferowanych usług, a ty samym pozwoli na:

 - wzrost potencjału merytorycznego i organizacyjnego UTW,

 - zbudowanie znaczącej marki UTW kojarzącej się z organizacjami dobrze zarządzanymi oraz transparentnymi,

 - poprawę zdolności do nawiązywania współpracy zarówno z sektorem publicznym, jak i prywatnym

 - zwiększenie szans na skuteczne pozyskiwanie środków niezbędnych do prowadzenia i rozwoju działalności statutowej.”

 (W: W. Borczyk, W. Nalepa, BiW Knapik-Standardy działania uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce, Nowy Sącz 2014)

Certyfikat