"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

Aktualności

PLAN ZAJĘĆ NA LISTOPOAD 2018 r.

Lis 05 2018

listopad 1

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Wrz 19 2018

inauguracja 2018 1

INFORMACJA O WYKŁADACH W PRZERWIE WAKACYJNEJ

Cze 29 2018
Informujemy, że w przerwie wakacynej będą prowadzone wykłady i warsztaty w następujących terminach :
16.07.2018 o godz.16.00 wykład pt. "Ostatni wyklęci"
24.07.2018 o godz.15.00 warsztaty pt. "Nauka widzenia"
07.08.2018 o godz. 16.00 wykład pt. "Rola mediów w życiu społecznym"
Wykłady i zajęcia warsztatowe odbędą si,ę w Sali wykładowej UTW.
ZAPRASZAMY !!
 

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIGO 2017/2018

Cze 29 2018

 

W dniu 26.06.2018 r. na terenie Ośrodka „Skowronek” w Głuchołazach miało miejsce spotkanie członków Stowarzyszenia na Recz Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Marii Bilwin i zaproszonych gości, stanowiące podsumowanie całorocznych działań i kończące Rok Akademicki 2017/2018 naszego Uniwersytetu.

 

Wśród zaproszonych gości byli :

 

Burmistrz Głuchołaz Pan Edward Szupryczyński, Pełnomocnik Rektora PWSZ w Nysie ds. seniorów Pan dr Piotr Bernat, Dyrektor Głuchołaskiego Centrum Kultury Pan Jan Ćwiek,W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Szymon Pleszczak, Przewodnicząca Rady Nauk Programowej Stowarzyszenia Pani Beata Puzia,Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Głuchołazach Pani Teresa Cichoń.

 

Spotkanie zgromadziło około 50- ciu słuchaczy Uniwersytetu.

 

Na początku były podziękowania dla najaktywniejszych członków uniwersytetu  i Pan Burmistrz wręczył Roczniki Głuchołaskie za 2017rok. oraz autorskie malarskie albumy „Bez Pożegnań” Pana Edmunda Szłapki.

 

Po części oficjalnej wszyscy zasiedli do „biesiadowania” i kosztowania potraw z grilla. Pomimo, iż pogoda nie dopisała, było chłodno i siąpił deszcz, dobre humory dopisały a czas umilały występy zespołu Pana Mariusza Lewicza.

 

ŻYCZYMY WSZYSTKIM UDANYCH WAKACJI !!

 

IMG 1497IMG 1497

 

 

 

WAŻNE - zakończenie roku akademickiego

Cze 21 2018

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 26.06.2018 r o godz. 16.00 w Ośrodku Wczasowym SKOWRONEK odbędzie się uroczyste zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. M. Bilwin w Głuchołazach i nastąpi przerwa wakacyjna do października br.

 

Na spotkaniu słuchaczom zostaną wręczone podziękowania za pracę i zaangażowanie.

 

Uroczystość umilą smakołyki z grilla. Wkrótce na naszej stronie ukaże się sprawozdanie fotograficzne z niniejszych uroczystości.

 

Sprawozdanie ze spotkania "KAŻDY WIEK MA SWOJE CHWILE"

Cze 21 2018

 

Zgodnie z harmonogramem zajęć naszego Uniwersytetu w miesiącu czerwcu w dniu 12.06.2018 r. o godz. 10.00 odbyło się po raz piąty wyjątkowe spotkanie naszych członków z zaproszonymi gośćmi z innych Stowarzyszeń Uniwersyteckich Trzeciego Wieku oraz organizacji senioralnych z Polski i Czech. Myślą przewodnią tego spotkania była dobra zabawa w towarzystwie naszych wspaniałych przyjaciół pod hasłem „Każdy wiek ma swoje chwile”.

W spotkaniu wzięło udział ok. 200 osób, zgromadzonych w Małej Galerii Centrum Kultury w Głuchołazach, gdzie mieściła się ekspozycja rękodzieła wykonanego przez polskich artystów oraz stały stoły z przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Charbielinie poczęstunkiem tj. kawą, herbatą oraz doskonałymi wypiekami Pań z KGW .

 

O godz. 10.40 uczestnicy spotkania zostali poproszeni o przejście do Sali Widowiskowej na występy artystyczne przygotowane przez poszczególne grupy.

 

Widowisko zostało otwarte przez chór „Wrzos” działający przy Centrum Kultury w Głuchołazach, wykonujący swoje sztandarowe piosenki przerywane recytacją wierszy w wykonaniu Leny Kijaszek, Eli Stanowskiej, Basi Turskiej.

 

Swoje zainteresowanie piosenką zaprezentował również Klub Seniora „Wichrowe Wzgórze” z Głuchołaz.

 

Zaproszeni goście także mieli przygotowane bardzo atrakcyjne występy, i tak Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nysie wyszedł na scenę ze spektaklem słowno-tanecznym pod tytułem „Senior Szok”.  Wystąpiła także solistka  z dwiema świetnie wykonanymi piosenkami.

 

„Bukszpan Zielony” czyli Uniwersytet Trzeciego Wieku z Prudnika rozbawił widownię skeczami i piosenkami.

 

Gromkimi brawami obdarowany został za swoje wykonanie i muzykę chór „Jesen” z Jesenika.

 

O godz. 13.10 na scenę wyszła nasza uniwersytecka koleżanka, Ela Guzik, będąca także członkinią grupy teatralnej „Lombard” przy Centrum Kultury w Głuchołazach, ciekawie interpretując tekst Krystyny Kofty pt " Mąż za szklaną szybą" .

 

Występy zakończył Nyski Dom Kultury pokazem umiejętności tanecznych grupy „ Stokrotki 50+”.

 

Na widowni żywo reagowali, śmiejąc się i bijąc brawo wykonawcom słuchacze zaproszeni z Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Kędzierzynie Koźlu, Niemodlinie, Korfantowie, Nowej Rudy, Nysy, przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów w Głuchołazach i goście z grup seniorów z Jesenika, Mikulowic, Zlotych Hor, a także mieszkańcy naszego miasta.

 

Szczególne podziękowania kierujemy do Koła Gospodyń Wiejskich w Charbielinie za przygotowanie smakowitych dań na przerwie lunch'owej i ciast podawanych do kawy i herbaty.

Główny organizator spotkania Uniwersytet Trzeciego Wieku im. M. Bilwin dziękuje za wsparcie finansowe Starostwu Powiatowemu w Nysie i Gminie Głuchołazy, Centrum Kultury w Głuchołazach za udostępnienie swoich pomieszczeń i Ośrodkowi Banderoza za przyjęcie uczestników w swojej placówce i możliwości organizacji grilla na świeżym powietrzu.

 

Wszyscy uczestnicy na zakończenie otrzymali podziękowania  w postaci grafik przedstawiających ważne miejsca w Głuchołazach i późnym popołudniem w dobrych humorach rozjechali się do swoich miejsc działalności.

 

 

 

Plan na czerwiec

Cze 04 2018

utw plan na czerwiec

Każdy wiek ma swoje chwile - Zaproszenie

Maj 22 2018

 

 

Po raz piąty zapraszamy seniorów do zabawy pn. Każdy wiek ma swoje chwile. W tegorocznym  programie nie wprowadzamy większych zmian. Pozostajemy przy lansowaniu dobrej zabawy wśród przyjaciół. Zaprosiliśmy do udziału zespoły oraz solistów z Polski i Czech. Spodziewamy się seniorów-artystów z Jesenika, Mikulovic, Zlatych Hor, Nysy, Prudnika, Kędzierzyna Koźla, Korfantowa, Nowej Rudy i Głuchołaz. Chętnie przyjmiemy także niespodziewanych gości.

Szczegóły

Termin spotkania:       12.06.2017 (wtorek) godz. 10:00 – 18:00

Miejsce spotkania:      Głuchołazy: Centrum Kultury (siedziba UTW, Mała Galeria, Sala widowiskowa), Ośrodek ‘Banderoza’ w Głuchołazach ul. Powstańców Śląskich

Organizatorzy:            Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju UTW im. M. Bilwin w Głuchołazach, Starostwo Powiatowe w Nysie, Centrum Kultury w Głuchołazach, Ośrodek Banderoza w Głuchołazach, Koło Gospodyń Wiejskich w Charbielinie.

Kontakt:                      UTW Głuchołazy tel. 77 4391 698, kom. 608 335 793,

mail utwglucholazy@onet.pl, lub:  jolanta.gawlik@vp.pl                                                       

adres pocztowy: UTW, ul. Bohaterów Warszawy 7 48-340 Głuchołazy.

Plan spotkania

 1. 10:00-10:30  Przybycie uczestników, recepcja, szatnia, kawa, herbata (mały bufet w Galerii)
 2. 10:00-10:30 przygotowanie wystawy rękodzieła seniorów
 3. 10:30-14:00   Występy zespołów i solistów
 4. 12:00 – 12:30 Przerwa kawowa
 5. Po występie zespołu/solisty lunch w Małej Galerii
 6. 14:00-18:00 Piknik w Kompleksie Turystycznym "Sudety" Ośrodek Banderoza ul. Powstańców Śląskich 23, Głuchołazy

 

Zasady uczestnictwa w spotkaniu

 1. W prezentacjach mogą brać udział zespoły instrumentalne, wokalne, taneczne, teatralne oraz soliści: śpiewacy, instrumentaliści, recytatorzy, a także plastycy i rękodzielnicy.
 2. Występ nie powinien przekroczyć 10 min
 3. Plastycy i rękodzielnicy zaprezentują swoje prace w Małej Galerii na przygotowanych wcześniej stoiskach.
 4. Organizatorzy zapewniają scenę (światło, dźwięk, zapowiedź, garderobę) oraz miejsce do prezentacji rękodzieła.
 5. Uczestnicy otrzymają 2 ciepłe posiłki, wodę, kawę, herbatę i ciasto. Za udział przewidziano pamiątkowy dyplom.
 6. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt i wyrażają zgodę na publikację fotografii
 7. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie, e-mailem lub pisemnie do 30.05.2018

 

 

 

WYBORY

Maj 17 2018

W dniu 14.05.2018 roku w siedzibie Centrum Kultury – Mała Galeria odbyło się ogólne zebranie sprawozdawczo - wyborcze naszego Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Marii Bilwin w Głuchołazach. Zgodnie z ustanowionym porządkiem zebranie rozpoczęto sprawozdaniem merytoryczno – finansowym z działalności UTW w 2017 roku. Następnie Komisja Rewizyjna wydała opinię do części finansowej przedstawionego sprawozdania . Po wysłuchaniu niniejszej opinii i dyskusji Zgromadzenie Członków udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. Także Komisja Rewizyjna obowiązana była złożyć stosowne sprawozdanie ze swoich działań w 2017 roku, co też uczyniła. Zgromadzenie Członków po krótkiej przerwie i przypomnieniu zapisów statutowych Stowarzyszenia (Rozdział IV paragraf 21) przystąpiło do tajnych wyborów składu nowego Zarządu. Po zliczeniu oddanych głosów ogłoszono wyniki wyborów. Do Zarządu na okres czteroletniej kadencji wybrane zostały następujące osoby : Włosek Barbara, Szeląg Barbara, Turska Barbara, Guzik Elżbieta, Hutek Terasa, Pruszyńska Anna, Gawlik Jolanta.

Osoby te w Zarządzie pełnią funkcje :

1. Prezes – Gawlik Jolanta

2. Zastępca Prezesa – Włosek Barbara

3. Skarbnik – Pruszyńska Anna

4. Sekretarz – Szeląg Barbara

5. Członkowie – Hutek Teresa, Guzik Elżbieta, Turska Barbara

W skład Komisji Rewizyjnej powołano:

1. Przewodniczącą – Bilicka Jolanta

2. Członków – Sakowicz Zofia, Paluch Alina.

Życzymy nowo wybranemu Zarządowi na nadchodzące lata dużo energii, wspaniałych pomysłów na wkrótce realizowane projekty, które pozwolą nam na zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń, a przede wszystkim na ciekawe i przyjemne wspólnie spędzanie czasu w naszym Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Plan pracy UTW na maj

Kwi 27 2018

utw maj