"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

Kontakt

logo utw

Biuro Uniwersytetu Trzeciego Wieku  czynne :  

od poniedziałku do piątku od godz.10:00 do godz.14:00

DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU

w poniedziałki i środy od godz.13:00 do 15:00

KAWIARENKA DLA SENIORÓW - w dniach dyżurów w siedzibie UTW

Wejście do biura – tunelem na tyłach sali widowiskowej Centrum Kultury  ul.Bohaterów Warszawy 7

telefon nr.774391698 wew. 40 -  lub napisz do nas  na poniższy adres e-mail

utwglucholazy@onet.pl

nasze konto:BZ WBK nr 15 1090 2167 0000 0001 1371 1699

regon  160308478

NIP  7532395623

utwglucholazy@onet.pl
liść.gif

 

           Skład Zarządu :

  1. Barbara Morajko – Prezes
  2. Zuzanna Mazurek – Wiceprezes
  3. Barbara Surowiec – Sekretarz
  4. Anna Pruszyńska – Skarbnik
  5. Elżbieta Stanowska Członek
  6. Teresa Hutek        7.Barbara Włosek

     

          Komisja Rewizyjna:

  1. Janina Kamińska    – Przewodnicząca
  2. Jolanta Gawlik        – Członek
  3. Antonina Bejnar     -  Członek