"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

O nas

logoglowne

 

 

UTW im.Marii Bilwin istnieje od 2004 roku,działa przy Centrum Kultury w Głuchołazach jako jedna z form działalności środowiskowej.
Zachęcamy wszystkich ,którzy chcą czerpać z życia to, co jest najpiękniejsze a mianowicie wiedzę ,przyjaźń i kontakt z drugim człowiekiem, aby dołączyli do nas bo naprawdę warto.

Składka miesięczna wynosi 6 zł plus jednorazowe wpisowe 10 zł.Pieniądze te są w całości przeznaczone na działalność pożytku publicznego.

Od 2009 roku działa Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im.Marii Bilwin w Głuchołazach.Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego i zrzesza ponad czterdzieścioro seniorów zamieszkałych w gminie.Uniwersytet ma charakter otwarty.W wykładach,warsztatach i innych zajęciach edukacyjnych ,kulturalnych i rekreacyjnych uczestniczy łącznie łącznie kilkaset osób.

W celu podniesienia jakości działalności UTW oraz dotarcia do jak najszerszego grona zainteresowanych,upowszechnienia inicjatyw edukacyjnych skierowanych do osób starszych ,głuchołaski UTW zawarł umowę patronacką z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie.Słuchacze uczestniczą w otwartych wykładach na uczelni.        Korzystają także z zajęć prowadzonych przez  wykładowców i studentów  w siedzibie stowarzyszenia.

Zarząd UTW podejmuje coroczne działania mające na celu pozyskiwanie środków finansowych na działalność pożytku publicznego w miejscowych samorządach lokalnych.Dotąd udało się pozyskać 6000 tysiący złotych na realizację zadań publicznych.

 • Jak dobrze mieć sąsiada ( projekt polsko-czeski)
 • Senior przy komputerze
 • Wesołe jest życie staruszka
 • W zdrowym ciele zdrowy duch
 • Fotograficzny zawrót głowy
 • Jak nie wydasz na kucharza będziesz biegał do lekarza

Stowarzyszenie utrzymuje też stałe kontakty z czeskimi organizacjami i klubami emerytów działającymi w pobliskich przygranicznych miejscowościach : Zlate Hory, Mikulowice i Jesenik. Słuchacze uczestniczą także w projekcie dla seniorów pod nazwą: Jeden dzień w Jeseniku – Jeden dzień w Głuchołazach.

Ponadto istnieje stała współpraca i wymiana między sąsiadami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie i  Prudniku.Słuchacze tych placówek spotykają się kilkakrotnie w ciągu roku na wykładach oraz uroczystościach inauguracji i zakończenia roku.

Dodajmy,że obecnie w Polsce działa blisko 110 Uniwersytetów trzeciego Wieku ,które łącznie zrzeszają 25 tysięcy słuchaczy. Jednym z nich jest głuchołaski UTW ,który realizuje główne cele tego typu organizacji:

 • upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych,
 • aktywizacja intelektualna ,psychiczna ,społeczna i fizyczna osób starszych,
 • poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów,
 • ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak służba zdrowia,ośrodki kultury,ośrodkami rehabilitacyjnymi i innymi,
 • angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska,
 • podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów

liść.gifliść.gifSkład Zarządu :             

 1. Barbara Morajko   –   Prezes
 2. Zuzanna Mazurek -  Zastępca Prezesa
 3. Barbara Surowiec  -  Sekretarz
 4. Anna Pruszyńska  -  Skarbnik
 5. Elżbieta Stanowska - Członek  
 6. Teresa Hutek - Członek
 7. Barbara Włosek - Członek

             Komisja Rewizyjna

 1. Janina Kamińska
 2. Jolanta Gawlik
 3. Antonina Bejnar