"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuchołazach oferuje swoim słuchaczom bogaty program edukacyjny.

Obejmuje on wykłady, w których udział jest obligatoryjny oraz inne zajęcia fakultatywne według wyboru.

Wykłady mają charakter:

 •           audytoryjny – dla wszystkich słuchaczy, spotkania raz w miesiącu,od października do czerwca ,
 •           specjalistyczny – w ramach sekcji, spotkanie raz w miesiącu, od października do maja.

 

 • komputerowa

 • historyczna

 • języków obcych

 • przyrodniczo – ogrodnicza

 • dietetyczno – kulinarna

 • turystyczno – krajoznawcza

 • sportowa

 • rękodzieła i plastyki

 • kultury żywego słowa

 • mody i urody

 • zdrowia

 • fotograficzna

 • brydźowa

 

 Wykłady odbywają się we wtorki, w godzinach od 1600 - 1800 lub od 1500 - 1700 

 Każda sekcja wybiera swój samorząd – starostę, wicestarostę, członka sądu koleżeńskiego i radę programową (5 osób).

 Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuchołazach mogą także zapisać się na dodatkowe, fakultatywne zajęcia,wg    własnych zainteresowań jak np.:

                    kursy komputerowe – dla początkujących i zaawansowanych,

                    kursy języków obcych – dla początkujących i zaawansowanych,

                    warsztaty:

 •           spotkanie z piosenką
 •          teatr przy kawie
 •          work shop

           

         Słuchacze mogą brać udział w zajęciach rekreacyjno – ruchowych i spotkaniach integracyjnych jak np.

 •                 zajęcia na basenie,
 •                 na sali gimnastycznej
 •                 taneczne
 •                 nordic walking
 •                 muzykoterapia 

       oraz wyjazdy turystyczne, wycieczki piesze, spotkania integracyjne.

 Słuchacze mogą także brać udział w pracach Zespołu Redakcyjnego oraz Zespołu Projektowego.