"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

 

JAK PRZYSTĄPIĆ?

 

 Członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuchołazach może być osoba, która:

 

 

 • jest w wieku przedemerytalnym, rencistą, emertyem lub bezrobotna w starszym wieku,

 • mieszka na terenie Miasta Głuchołazy albo Powiatu Nyskiego

  Każda osoba przystępująca do Stowarzyszenia na Rzecz UTW w Głuchołazach powinna:

 • Czytelnie wypełnić i osobiście złożyć deklarację członka stowarzyszenia oraz ankietę słuchacza w siedzibie UTW,

 • Dokonać wpłaty składki członkowskiej i opłat związanych z uczestnictwem w Uniwersytecie Trzeciego Wieku,

 • Składka członkowska – 18,00 zł/kwartał z góry

 • Składka członkowska Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku – 6,00 zł/rocznie

 • Legitymacja słuchacza – 3,00 zł/ jednorazowo przy wpisie,

 • Wpisowe – 10,00 zł(dla tych osób, które nie są jeszcze członkami UTW

  Wielkość opłat jest zgodna z przyjętą uchwałą Zarządu UTW,

  z dnia 14.04.2016r.

  Oraz uchwałą OZC z dnia 26.02.2016r.