"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

O naszej patronce

blog pi 5188647 8072810 tr patronka
Maria Bilwin to długoletnia nauczycielka języka polskiego w głuchołaskim Liceum Ogólnokształcącym. Patronką Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuchołazach została w stulecie swoich urodzin, w2009 r.

Urodziła się 4 kwietnia 1909 r. w Mielnicy nad Dniestrem na Kresach Wschodnichw bogatej rodzinie ziemiańskiej. Polska była wtedy pod zaborami. Jej ojciec był lekarzem. Zmarł podczas epidemii tyfusu, pozostawiając trójkę dzieci.

Od najmłodszych lat Maria była wychowywana w duchu miłości i tęsknoty za wolną i niepodległą Polską. Gdy wreszcie nadszedł rok 1918, dziewięcioletnia wówczas Maria została oddana do Zakładu Wychowawczego z internatem,prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Jazłowcu. Zakład założony w 1896 r. przez s. Marcelinę Darowską –błogosławioną przez Jana Pawła II – była szkołą elitarną, znaną w całej Polsce.Dziewczęta były tam wychowywanew głębokiej wierze katolickiej i w duchu patriotycznym. W tej szkole właśnie ukształtowała się osobowość młodej Marii, jej niespotykana dobroć, wysoka kultura osobista, miłość i poświęcenie dla innych.

W 1926 roku Maria wraz z rodziną wyjechała do Lwowa, gdzie ukończyła najpierw gimnazjum potem Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kazimierza.Uzyskała tam tytuł magistra filozofii.

W okresie II wojny światowej Maria – jako zaprzysiężony żołnierz-była łączniczką AK i pielęgniarką w klinice Uniwersyteckiej. Ten trudny okres jej życia to była głównie walka o przetrwanie,pomoc prześladowanym przez okupantów rosyjskich i niemieckich oraz udział w brawurowych akcjach.Pół roku po zakończeniu wojny NKWD aresztowało jej matkę, której już nigdy potem nie zobaczyła.

W 1946r. Maria Bilwin podjęła pracę nauczycielki języka polskiego w głuchołaskim Państwowym Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcącym, gdzie pracowała do 1967 r. Osobistą kulturą, dobrocią i delikatnością szybko zyskała sobie ogromny szacunek uczniów, stając się dla nich ogromnym autorytetem. Była też ceniona jako humanistka o ogromnej wiedzy ,o czym świadczy jej współpraca z Uniwersytetami Wrocławskim i Jagiellońskim.

W 1977 zostaje odznaczona Złotą Odznaką ZNP.

Maria Bilwin zmarła w 1989 r. Pochowana została na Cmentarzu Komunalnym w Głuchołazach. W 2010 rokuuczniowie ufundowali Pani Profesornowy nagrobek,a wcześniej nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku ogłosiłją swoja patronką.  Irena Szczepańska

skanuj0006 705x468

 

 

 

Pomnik zaprojektowała Irena Szczepańska.