"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

 

W roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku im.Marii Bilwin w Głuchołazach uruchamiamy następujące sekcje:

 

 • komputerowa

 • historyczna

 • języków obcych

 • przyrodniczo – ogrodnicza

 • dietetyczno – kulinarna

 • turystyczno – krajoznawcza

 • sportowa

 • rękodzieła i plastyki

 • kultury żywego słowa

 • mody i urody

 • zdrowia

 • fotograficzna

 • brydżowa

 

Zapisy do co najmniej jednej z w/w sekcji obowiązują wszystkich słuchaczy

i przyjmowane są do 30 września 2016r

 w siedzibie UTW pon. - pt. 1100 – 1400.