"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,

a w konsekwencji także liczba ludzi starych,

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,

która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją

na margines społeczeństwa."

Jan Paweł II

  1. Żaden człowiek nie jest na tyle bogaty, aby nie potrzebował sąsiada- projekt własny współfinansowany z budżetu Gminy Głuchołazy

     

  2. Naukowy rozwój seniora – projekt MSWiN realizowany w ramach programu ASSOS przez Fundację Collegium Nobilium Opoliense

     

  3. Panel dla seniora – projekt realizowany przez Nyską Spółdzielnię „Parasol'.